Bratland Consulting AS er et Bergen basert selskap som har levert IT tjenester fra 2014.  Våre kunder spenner over et vidt spekter fra organisasjoner, detaljhandel og ulike håndverks og servicebedrifter.

Vi tilbyr tjenester bl.a. innen:

  • Drift av serverløsninger
  • Oppgradering av operativsystemer og programvare.
  • Oppsett og drift av klienter og annet datautstyr.
  • Nettverk
  • Brukerstøtte, opplæring og rådgivning.
  • Kvalitetssikring og dokumentasjon.

Selskapets daglig leder, Jørn Bratland, har bakgrunn fra Fylkeskommunal og Kommunal helsetjeneste foruten at han gjennom 10 år var IT ansvarlig i Bergen Software Services AS og siden i Arkitektkontoret PlanA fram til han startet for seg selv.

I Oktober 2014 inngikk Bratland Consulting AS og Fagdata Bergen AS en partnerskapsavtale.  Vi kan gjennom denne avtalen tilby våre kunder tilgang til et bredt spekter profesjonelt datautstyr.  Det være seg alt fra servere, nettverk, stasjonære og bærbare datamaskiner og ikke minst programvare.

Jørn Bratland